Metody nauczania

...nasz sposób na skuteczne nauczanie języka...

     Jest wiele popularnych metod nauczania, jednak żadna z nich się nie sprawdzi, jeżeli nie zostanie trafnie dopasowana do potrzeb kursanta. Dla nas priorytetem jest sprawdzenie aktualnego poziomu wiedzy oraz określenie indywidualnych oczekiwań naszego klienta. Dopasowujemy program do wieku, wykształcenia, zainteresowań, sytuacji społecznej i pozycji zawodowej każdego naszego kursanta.

     Najważniejsza jest komunikacja, dlatego główny nacisk kładziemy na mówienie i rozumienie ze słuchu. Nie zapominamy również o ćwiczeniach gramatycznych, które są przygotowywane w oparciu o najlepsze podręczniki. Równocześnie zwracamy uwagę na rozumienie tekstu pisanego oraz samodzielne pisanie, które to ćwiczenia są głównie wykonywane jako praca domowa. Najważniejsze dla nas jest osiągnięcie zamierzonego efektu - SKUTECZNIE NAUCZYĆ JĘZYKA .

     Niezależnie od poziomu zaawansowania, kursanci zachęcani są do używania języka obcego, a lektor od początku ma na uwadze ich indywidualne uzdolnienia i upodobania. Domyślamy się jak trudno jest przełamać barierę językową, dlatego starannie dopasowujemy nauczyciela, który pomoże tę poprzeczkę przeskoczyć, wiemy bowiem jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i zrozumienie między lektorem a uczniem. Z uwagą dobieramy nauczycieli, którzy posiadają pełne kwalifikacje językowe i pedagogiczne oraz doświadczenie w nauczaniu. Wśród naszych lektorów są zarówno Polacy, jak i native speakers.

     Przy organizacji zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy obcojęzycznej, fragmenty filmów, reklam itp., a także opracowania przynoszone przez uczniów na tematy, które ich interesują.

     W trakcie trwania kursu korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw, m.in. Cambridge, Oxford, Macmillan, a nasi kursanci otrzymują 20% kupon rabatowy na ich zakup.

     Kursanci są oceniani na bieżąco z opanowanego materiału oraz testowani na zakończenie każdego semestru lub kursu. Na podstawie osiągniętych wyników lektor sporządza indywidualny raport dla każdego ucznia.